Chương trình Quản lý/Chăm sóc mạng lưới bán hàng

Chương trình cho phép quản lý hệ thống nhân viên kinh doanh, chăm sóc các đại lý bán hàng của công ty trên địa bàn toàn quốc.


Chương trình cho phép quản lý hệ thống  nhân viên kinh doanh, chăm sóc các đại lý bán hàng của công ty  trên địa bàn toàn quốc. Các chức năng chính bao gồm:
1, Quản lý danh mục sản phẩm
2, Quản lý đơn giá sản phẩm
3, Quản lý nhân viên kinh doanh
* Quản lý nhật ký kinh doanh
* Quản lý chỉ tiêu giao trong tháng
* Danh mục tuyến phụ trách
* Quản lý nhật ký tuyến
* Quản lý các đại lý trong tuyến,  xem nhật ký chăm sóc đại lý trong tuyến phụ trách.
* Quản lý các báo cáo của nhân viên kinh doanh
* Giám sát việc chăm sóc các đại lý của nhân viên kinh doanh qua ứng dụng di động xem thực sự nhân viên kinh doanh có đến các đại lý và chăm sóc các đâị lý không.
4, Quản lý bộ phận Chăm sóc khách hàng
* Theo dõi nhật ký chăm sóc các đại lý
* Đánh giá của bộ phận  chăm sóc về tiềm năng của đại lý
* Báo cáo Chăm sóc khách hàng
5, Quản lý Supervisor (SUP)
* Quản lý chỉ tiêu kinh doanh
* Quản lý các báo cáo phục vụ SUP
* Quản lý các báo cáo khu vực
6, Quản lý Nhà phân phối
*Quản lý nhập hàng cho nhà phân phối
*Quản lý cấp hàng của nhà ơhaan phối
7, Chức năng cho giám đốc kinh doanh
*Các báo cáo phục vụ giám đốc kinh doamh.
8, Chức năng phục vụ giám đốc
*Các báo cáo phục vụ giám đốc
* Nhắc việc qua SMS
 
nothing