Chương trình Quản lý vật tư

Chương trình quản lý vật tư cho phép quản lý chính xác vật tư từ khi mua về đến khi xuất dùng theo từng đợt nhập hàng, từng nhà cung cấp và theo từng mục đích sử dụng vật tư.

Chương trình quản lý vật tư cho phép quản lý chính xác vật tư từ khi mua về đến khi xuất dùng theo từng đợt nhập hàng, từng nhà cung cấp và theo từng mục đích sử dụng vật tư.
Các chức năng chính bao gồm:
       1, Quản lý vật tư theo dạng hình cây
       2, Quản lý các đối tượng sử dụng theo sơ đồ thực tế của đơn vị
       3, Quản lý phân quyền sử dụng vật tư đến từng người dùng
       4, Quản lý Nhập/Xuất/Điều chuyển/Sử dụng/Đổi trả/bảo hành vật tư theo lô hàng từ nhà cung cấp, kho, bộ phận, cán bộ sử dụng
       5, Quản lý hạn mức tồn kho của vật tư
       6, Quản lý tuổi của vật tư tồn kho
       7, Quản lý theo Seri đối với các vật tư có seri
       8, Dùng mã vạch cho các vật tư không có seri nhưng cũng muốn quản lý theo mã vạch
       9, Đầy đủ các báo cáo liên quan:
              a, Sổ chi tiết vật tư
              b, Sổ chi tiết vật liệu theo lô hàng
              c, Báo cáo nhập xuất vật tư
              d, Báo cáo tồn vật tư
              e, Báo cáo liệt kê chứng từ vật tư đơn vị
               f, Thẻ kho
              g, Báo cáo quyết toánvật tư
  •  Báo cáo tổng hợp quyết toán vật tư
  • Báo cáo quyết toán vật tư theo dịch vụ
  • Báo cáo chi tiết tạm ứng- Quyết toán
  • Báo cáo quyết toán theo nhóm Vật tư
              h, Báo cáo vật tư lắp đặt cho công trình
  • Báo cáo tổng hợp công trình
  • Báo cáo theo dõi C.tiết công trình
  • Báo cáo theo dõi nhà thầu thi công
               i, Báo cáo tổng hợp vật tư lắp đặt
              j, Phân tích số liệu
              k, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển
              m, Báo cáo tuổi vật tư tồn kho
nothing