Chương trình Quản lý chuỗi Siêu thị và Mua hàng hộ

Giải pháp cho phép quản lý toàn bộ chuỗi siêu thị, tiếp nhận yêu cầu mua hàng, mua hàng hộ và vận chuyển hàng đến tận nhà khách hàng.


Giải pháp gồm các Module:
1, Callcenter: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng, chăm sóc khách hàng
  • Mua hàng cho khách hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Theo dõi trạng thái đơn hàng
2,SuperMarket: Quản lý siêu thị


 
  • Quản lý hàng hóa, giá cả siêu thị của mình
  • Theo dõi quản lý toàn bộ đơn hàng đến, đi, trạng thái đơn hàng, trạng thái từng mặt hàng trong đơn hàng
  • Theo dõi trạng thái. Lịch sử đơn hàng
3, Transpoter: Vận chuyển hàng, nhận đơn hàng đã hoàn thành từ các SuperMarket và chuyển đến taaij tay khách hàng. Dùng Google Map để định vụ tự động địa chỉ giao hàng.4, Approver: Điều phối chung giữa các bộ phận: Khách hàng, Callcenter, SuperMarket, Transpoter
 
  • Theo dõi toàn bộ các đơn hàng từ Callcenter và các SuperMartket
  • Điều phối hoạt động của các Transpoter
  • Đảm bảo đơn hàng chuyển đến tay khách hàng.
nothing