Các ứng dụng cho các thiết bị di động

Xây dựng, thiết kế các ứng dụng cho thiết bị di động chạy trên nên Android, IOS theo yêu cầu khách hàng.
Chúng tôi nhận triển khai các giải pháp dùng trên các ứng dụng mobile (Android, IOS) theo yêu cầu của khách hàng.
Một ví dụ cụ thể là quản lý nhân viên kinh doanh và các đại lý thông qua app được đính kẻm.

File đính kèm:

nothing