Phần mềm CRM

Phần mềm CRM

CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ khách hàng) là giải pháp hỗ trợ kinh doanh giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông qua CRM, các thông tin quan trọng của khách hàng như về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Từ đó doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các ứng dụng cho các thiết bị di động

Các ứng dụng cho các thiết bị di động

Xây dựng, thiết kế các ứng dụng cho thiết bị di động chạy trên nên Android, IOS theo yêu cầu khách hàng.

Giải pháp chữ ký số

Giải pháp chữ ký số

Cung cấp giải pháp chữ ký số cho các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp

Chương trình Quản lý chuỗi Siêu thị và Mua hàng hộ

Chương trình Quản lý chuỗi Siêu thị và Mua hàng hộ

Giải pháp cho phép quản lý toàn bộ chuỗi siêu thị, tiếp nhận yêu cầu mua hàng, mua hàng hộ và vận chuyển hàng đến tận nhà khách hàng.

Chương trình Quản lý/Chăm sóc mạng lưới bán hàng

Chương trình Quản lý/Chăm sóc mạng lưới bán hàng

Chương trình cho phép quản lý hệ thống nhân viên kinh doanh, chăm sóc các đại lý bán hàng của công ty trên địa bàn toàn quốc.

Chương trình Quản lý Công văn

Chương trình Quản lý Công văn

Chương trình quản lý toàn bộ công văn đi, đến, quản lý lưu trữ công văn

Chương trình Quản lý Thanh toán Chi phí theo trạm

Chương trình Quản lý Thanh toán Chi phí theo trạm

Chương trình cho phép quản lý toàn bộ các chi phí liên quan đến trạm BTS, các cửa hàng được thuê

Phân tích số liệu

Phân tích số liệu

Phân tích và tổng hợp số liệu theo yêu cầu của khách hàng

Chương trình Quản lý Công nợ

Chương trình Quản lý Công nợ

Chương trình quản lý công nợ quản lý thu nợ cước phí viễn thông, đường truyền, thuê kênh chính xác, hiệu quả.

Chương trình: Quản lý bán hàng

Chương trình: Quản lý bán hàng

Chương trình quản lý bán hàng cho phép quản lý bán hàng tại các cửa hàng riêng lẻ hoặc quản lý chuỗi cửa hàng trên phạm vi rộng

nothing